मेरो साहित्य संसारको स्यानो खलागरामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।।

Thursday, 8 December 2011

मुक्तक

नयाँयुगको चर निर्माण गर्ने होइन युबा हो
देशको लागि केही गरि मर्ने होइन युबा हो
जो जहाँ भए पनि ओठमा मुस्कान फुलाएर
हामी जुटी एक हुनु पर्ने होइन युबा हो ?

Sample text

This blog is sponsored by blogger. This blog is created by Nishchal Giri. For more information contact Bimal Giri.