मेरो साहित्य संसारको स्यानो खलागरामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।।

Thursday, 8 December 2011

मुक्तक

दुइथोपा आशु मेरो फगत तिमीलाई
नसा नसा बगिरहने रगत तिमीलाई
रहरलाग्दी तिमी मेरी सुनगावा जस्तै
नि:सन्देह आएहुन्छ स्वागत तिमीलाई ।

Sample text

This blog is sponsored by blogger. This blog is created by Nishchal Giri. For more information contact Bimal Giri.