मेरो साहित्य संसारको स्यानो खलागरामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।।

Wednesday, 21 December 2011

‎ ‎:मुक्तक

घामको किरण सङ्गालेर तिमीलाई सेकिरहु
सुनगाभाका पातहरुमा तिम्रै नाम लेखिरहु
घरतीकी रानी तिमी कोशौ टाढा भएपनि
पहेलपुर फाटहरुमा तिमीलाइनै देखिरहु ।।

Sample text

This blog is sponsored by blogger. This blog is created by Nishchal Giri. For more information contact Bimal Giri.