मेरो साहित्य संसारको स्यानो खलागरामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।।

Thursday, 22 December 2011

मुक्तक

बसन्तको न्याउली जस्तै बोलिदेउन खुली
खुला निलो आकाश जस्तै तिमी मेरी जाइजुली
सुत्ता उठ्ता सपनिमा सधैं देख्छु तिमीलाई
सुर्दरताकी उर्बर भुमि काही जान्न भुली ।।।

Sample text

This blog is sponsored by blogger. This blog is created by Nishchal Giri. For more information contact Bimal Giri.