मेरो साहित्य संसारको स्यानो खलागरामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।।

Thursday, 22 December 2011

मुक्तक

भङ्गालो छुटेर गयौ तिमी
अङ्गालो लुटेर गयौ तिमी
बहना बनाएर कति बाचौ म
लाज नमानी उठेर गयौ तिमी ।।

Sample text

This blog is sponsored by blogger. This blog is created by Nishchal Giri. For more information contact Bimal Giri.