मेरो साहित्य संसारको स्यानो खलागरामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।।

Monday, 11 July 2011

मुक्तक

जुन जस्तै मुहार हेर्दै बसन्तको डिलमा बसि
सजाइ दिउला कालोचुल्ठो फुर्केधागो गाठो कसि
खालिछन सिउदो माथि इन्द्रेनिछन नजरमा
भन के म उपहारदिउ पारीलो त्यो मनमा पसि !

Sample text

This blog is sponsored by blogger. This blog is created by Nishchal Giri. For more information contact Bimal Giri.