मेरो साहित्य संसारको स्यानो खलागरामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।।

Sunday, 10 July 2011

पछुतो


बेहोसिमै ओतिए म पछुतोनै के छ र
लतपतिदै जोतिए म पछुतोनै के छ र
चोरि सक्यौ मन सबै दरिद्र रइछौ तिमी
सुन्दरतामा पोतिए म पछुतोनै के छ र ।।

Sample text

This blog is sponsored by blogger. This blog is created by Nishchal Giri. For more information contact Bimal Giri.