मेरो साहित्य संसारको स्यानो खलागरामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।।

Wednesday, 15 June 2011

मन फाट्ता

आँखा भरि छछल्किदै ब्यर्थै किन बाचा तोड्यौ
बलेसिमा टेक्ने बेला ब्यथै किन बाटो मोड्यौ
दु:ख सुख हारजित तरल मनमा हुन्छ भन्दै
मन फाट्ता टालेकै थिए दोबाटोमा किन छोड्यौ ।।

Sample text

This blog is sponsored by blogger. This blog is created by Nishchal Giri. For more information contact Bimal Giri.