मेरो साहित्य संसारको स्यानो खलागरामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।।

Tuesday, 22 September 2009

शुभ-कामना

बडा दशै तथा दीपावलीको पावन अबसरमा मेरा प्यारा मित्रहरुमा हार्दिक मंगलमय

शुभ-कामना ब्यक्त गर्दछु।

बिमल गिरी

Sample text

This blog is sponsored by blogger. This blog is created by Nishchal Giri. For more information contact Bimal Giri.