मेरो साहित्य संसारको स्यानो खलागरामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।।

Monday, 9 January 2012

~मुक्तक~

आउ बरु काटौ रातलाई
सुरासङ्गै साटौ रातलाई
मनका सारा दु:ख भुली
डोरी झै बाटौ रातलाई ।।

Sample text

This blog is sponsored by blogger. This blog is created by Nishchal Giri. For more information contact Bimal Giri.