मेरो साहित्य संसारको स्यानो खलागरामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।।

Thursday, 8 December 2011

मुक्तक

कुन सम्योगमा तिमीलाई छुन पुगे
निरर्थक आबेगको शिकार हुन पुगे
प्रेमको उद्वेग के हो बुझिनौ तिमीले
आलो घाऊ चहर्याउदैन भन्दै रुन पुगे ।

Sample text

This blog is sponsored by blogger. This blog is created by Nishchal Giri. For more information contact Bimal Giri.