मेरो साहित्य संसारको स्यानो खलागरामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।।

Thursday, 22 December 2011

मुक्तक

सहरको कोलाहलमा भो नराख मलाई
उत्तेजनाको रङ्ग घोल्दै भो नचाख मलाई
साझ र सहर देखि म अघाइ सकेकी छु
बेअर्थ काखमा टासेर भो नराख मलाई ।।

Sample text

This blog is sponsored by blogger. This blog is created by Nishchal Giri. For more information contact Bimal Giri.