मेरो साहित्य संसारको स्यानो खलागरामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।।

Monday, 9 January 2012

~मुक्तक~

जीबनका सपनाहरु बिपनिमा उन्दै गन्थे
शरिरको यो आधा हिस्सा तिम्रै हो म भन्थे
प्राप्ती देखि टाढाछु बग्ने सबै बगिसके
लुट्यो सबै बाकिछैन पराइले भन्दै रुन्थे ।।

Sample text

This blog is sponsored by blogger. This blog is created by Nishchal Giri. For more information contact Bimal Giri.