मेरो साहित्य संसारको स्यानो खलागरामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।।

Wednesday, 21 December 2011

मुक्तक

अस्विकार छ भेल भनि भङ्गालो फुटेर गयौ
भएभरका सर्बाङ्ग बेमौसममा लुटेर गयौ
लुटाइमा पनि चरमसिमा हुन्छ भन्थे म त
तर प्रबल चाहना तोडी मलाई कुटेर गयौ ।।

Sample text

This blog is sponsored by blogger. This blog is created by Nishchal Giri. For more information contact Bimal Giri.