मेरो साहित्य संसारको स्यानो खलागरामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।।

Wednesday, 21 December 2011

मुक्तक

आसुपिई बाचेकीछु कती सहौ चोटहरु
रुदारुदा उजाड भए परेलिका ओठहरु
कोमल यो हृदयलाई जोख्यौ बिसौलिमा
साईनो गास्यौ सुम्पेमैले के थिए खोटहरु ।।

Sample text

This blog is sponsored by blogger. This blog is created by Nishchal Giri. For more information contact Bimal Giri.