मेरो साहित्य संसारको स्यानो खलागरामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।।

Thursday, 8 December 2011

मुक्तक:

सारा तिम्रा मनका ईच्छाहरु पुरा गरेर गयौ
रहस्य खोल्दै दुनियाँ सङ्ग कुरा गरेर गयौ
रित्ता भागहरुमा केही नयापन नै छैन अब
त्यसैले त अभिनय गर्दै काम पुरा गरेर गयौ ।।

Sample text

This blog is sponsored by blogger. This blog is created by Nishchal Giri. For more information contact Bimal Giri.