मेरो साहित्य संसारको स्यानो खलागरामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।।

Monday, 31 October 2011

‎~मुक्तक~

बिनासित्ती किन मलाई चलाएर गयौ
बिबस भै बाचि 'रा'छु जलाएर गयौ
डढेलोको भस्मे झै उराठ छु उदास छु
मलाई रित्याएर तिमी भने पलाएर गयौ ।

Sample text

This blog is sponsored by blogger. This blog is created by Nishchal Giri. For more information contact Bimal Giri.