मेरो साहित्य संसारको स्यानो खलागरामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।।

Saturday, 12 February 2011

तिमी भन्दा

तिमी भन्दा प्यारो मेरो कोहिछैन भन्थ्यौ
पछ्यौरीले आँखा पुछ्तै जाने दिन गन्थ्यौ
दु:ख सुख यस्तै रै'छ टुक्राटुक्रा मुटुपार्दै
झझल्कोलाई अन्जुलिमा उघाएर पठाउ भन्थ्यौ ।

Sample text

This blog is sponsored by blogger. This blog is created by Nishchal Giri. For more information contact Bimal Giri.