मेरो साहित्य संसारको स्यानो खलागरामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।।

Saturday, 20 November 2010

अंग अंग

अंग अंग तिम्रै भन्दै चिप्लै तेल घस्यौ मलाई
हेर्दा तिमी नाग जस्ती गोमनले झैँ डस्यो मलाई
जसै जसै बाँचेकै थेँ कोलाहल यी भिडहरुमा
आश्वासनको जाल फिँजाइ (तिखो छुरी धस्यौ मलाई

Sample text

This blog is sponsored by blogger. This blog is created by Nishchal Giri. For more information contact Bimal Giri.